Gepubliceerd op 26.04.2022

Categorie: Bedrijfsvastgoed, Woonvastgoed, Investering

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23 november

Vanaf 23 november 2022 zal er een informatieplicht gelden bij de verkoop van een pand met bouwjaar 2000 of ouder!

Wat is het asbestattest?

Het asbestattest is een verkorte neerslag van een asbestinventaris, die wordt opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige. Concreet wordt eerst nagaan of er al dan niet een nog geldige asbestinventaris aanwezig is. Indien er een asbestinventaris aanwezig is, zal OVAM het asbestattest eenvoudig uit de OVAM-databank kunnen genereren. 

                           

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Voor het verplicht beschikken over een asbestinventarisattest, of kortweg asbestattest, wordt een tweetrapsraket gebruikt. In eerste instantie wordt gewerkt via een informatieplicht bij verkoop vanaf 23 november en daarnaast geldt een algemene verplichting tegen 31 december 2031.

 

Een cruciaal element waar voor beide verplichtingen rekening mee moet worden gehouden is het criterium ‘toegankelijke constructies met risicobouwjaar’.  Onder het risicobouwjaar wordt verstaan: bouwjaar 2000 of ouder. Concreet is het verplichte asbestattest niet van toepassing op panden met een bouwjaar vanaf 2001 en recenter. Behoudens bewijs van het tegendeel geldt het jaar van opname in het kadaster als bouwjaar.

Belangrijk: de verplichtingen zijn niet beperkt tot residentieel vastgoed! Ze gelden ook voor winkels, horeca, kantoren, industriegebouwen, …

Informatieplicht bij verkoop 

Vanaf 23 november 2022 zal er een informatieplicht gelden bij de verkoop van een constructie met bouwjaar 2000 of ouder. Idem bij de vestiging of de overdracht van een recht van vruchtgebruik, een recht van erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Erfenissen, schenkingen en onteigeningen zijn evenwel niet onderworpen aan de informatieplicht.

Onderhandse verkoopovereenkomst

Concreet moet de verkoper bij het sluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst aan de kandidaat-koper de inhoud meedelen van een geldig asbestattest. De onderhandse verkoopovereenkomst moet daartoe het volgende vermelden: de datum van het attest, de samenvattende conclusie, de unieke code van het attest en een clausule die stelt dat de inhoud van dit (geldige) attest voorafgaandelijk is medegedeeld aan de koper, of, indien men hierin in gebreke is gebleven, dat dit niet is gebeurd.

Appartement

Betreft het een appartement of een kavel binnen een gebouw in mede-eigendom, dan moeten er twee asbestattesten voorgelegd worden: (1) dat van de gemeenschappelijke delen en (2) dat van de individuele kavel. 

Voor de gemeenschappelijke delen gelden de verplichting en de navenante informatieplicht evenwel pas vanaf 1/01/2025. Tot dan volstaat de aanwezigheid van een asbestattest voor het private deel bij overdracht. 

Vanaf 2025 zal je zowel het attest voor het appartement zelf als het attest voor het gebouw aan een koper moeten overhandigen en breiden dus ook de vermeldingen in de onderhandse verkoopovereenkomst uit.

Niet in publiciteit

Het Materialendecreet maakt geen melding van een informatieplicht in de publiciteit. Er zullen dus geen extra bijzondere vermeldingen verplicht zijn in immo-advertenties, zij het online of op de verkoopborden aan het pand zelf. De informatieplicht focust op het moment van/voor de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst.

Nietigheid

Wordt de informatieplicht niet nageleefd dan kan de koper de nietigheid van de zakenrechtelijke transactie eisen, tenzij de koper in de authentieke akte aan deze mogelijkheid heeft verzaakt en hij/zij intussen een geldig attest heeft ontvangen.

Algemene verplichting tegen 31 december 2031

Op 31 december 2031 moet elke eigenaar van een constructie met bouwjaar 2000 of ouder over een geldig asbestattest beschikken. Betreft het een appartement of een kavel binnen een mede-eigendom, dan moeten er twee attesten zijn en dus ook één voor de gemeenschappelijke delen. Tegen 31 december 2031 zal er dus ook moet er sowieso een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen zijn.

 

Is een asbestattest vereist bij verhuur?

Voor het verhuren van een onroerend goed is geen asbestattest vereist. 
Koopt een investeerder een woning om die vervolgens op de huurmarkt aan te bieden, moet die het n.a.v. de aankoop ingewonnen asbestattest aan (kandidaat-)huurders overhandigen.

Bij nieuwe verhuringen kan het raadzaam zijn de overhandiging van het attest formeel te laten notuleren in een clausule van de huurovereenkomst. Ook bij verhuur maakt het niet uit of het gaat om residentieel, commercieel, … vastgoed.

 

Hoe lang is het asbestattest geldig?

Een asbestinventarisattest is maar beperkt geldig in de tijd. De standaard geldigheidsduur is 10 jaar.

Deze duur kan evenwel verkort worden als voldaan is aan de opgestelde voorwaarden in het inspectieprotocol asbestinventarisatie. “De asbestdeskundige kort de geldigheidsduur van het asbestinventarisattest in tot 5 jaar van zodra er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico […].” 

Verstrijkt de geldigheidsduur, dan vervalt (de geldigheid van) het attest automatisch.

De vastgoedmakelaar die bemiddelt bij de verkoop of verhuur van een constructie met risicobouwjaar, krijgt inzage in de databank.

 

Asbestattest verplicht bij verkoop vanaf 23 november

Meest gelezen

Hervorming nieuwe kooprecht (registratie): wanneer genieten van 7%?

Op 1 juni 2018 trad de nieuwe regeling omtrent de verkooprechten in werking in Vlaanderen. Alles werd vereenvoudigd naar 7% voor de aankoop van de ge...

Lees meer

Verkooprechten (vroeger: registratierechten) bij een echtscheiding?

Wanneer gehuwden of wettelijk samenwonenden, die samen een huis aankochten, uit elkaar gaan zijn er twee mogelijkheden:

Lees meer

Hoe vermindering vragen op de onroerende voorheffing wegens leegstand van uw bedrijfspand

Staat uw pand reeds 90 dagen leeg, lees dan zeker dit artikel!

Bij tehuur -of tekoopstelling kan u een proportionele vermindering van onroerende voorheffing krijgen wegens leegstand of improductiviteit van uw bedr...

Lees meer

Ook in 2020 zijn er RENOVATIEPREMIES!

Zo zijn er premies voor: dakisolatie muurisolatie vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonne- of warmtepompboiler. Vanaf&...

Lees meer

Voorziening van laadpalen bij niet-residentiƫle gebouwen met parking (zoals kantoren)

WIE MOET DEZE BETALEN? DE VERHUURDER OF DE HUURDER?

Vanaf 2025 geldt er een wettelijke verplichting in Vlaanderen!

Lees meer

Ga naar My centro
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer wetenVerder gaan