Gepubliceerd op 09.04.2020

Categorie: Bedrijfsvastgoed

Er zijn twee types van bodemsanerings-deskundigen voor uitvoering van een bodemonderzoek bij overdracht!

Weet dat er twee types deskundigen zijn vooraleer u een dergelijk opdracht toevertrouwd!

Studiebureau's of zelfstandige personen, actief in de sector van bodemonderzoek en -sanering, kunnen een erkenning aanvragen bij de OVAM. Er zijn twee types van deskundigheid. 

Bodemsaneringsdeskundigen met een type 1 erkenning staan in voor de leiding en uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken, het voorstellen en leiden van de uitvoering van voorzorgsmaatregelen en/of veiligheidsmaatregelen (voor zover deze maatregelen geen grondwateronttrekkingen omvatten) , het opmaken van een technische verslag in het kader van uitgegraven bodem, het leiden en opstellen van een studie van de ontvangende grond en het opstellen van een evaluatierapport na een schadegeval. 

Bodemsaneringsdeskundigen met een type 2 erkenning mogen dezelfde taken uitvoeren als een type 1 deskundige maar mogen bovendien ook instaan voor de leiding en uitvoering beschrijvende bodemonderzoeken, het opstellen en uitvoeren van bodemsaneringsprojecten en beperkte bodemsaneringsprojecten, het leiden van bodemsaneringswerken, het leiden van de nazorg, het leiden van de uitvoering van een eindevaluatieonderzoek, voor het leiden van een siteonderzoek, het voorstellen en leiden van de uitvoering van voorzorgsmaatregelen en/of veiligheidsmaatregelen, het leiden van een voorstel van gebruiks- en bestemmingsbeperkingen, het opstellen en leiden van een risicobeheersplan en het leiden van de risicobeheersmaatregelen, het leiden van de uitvoering van een waterbodemonderzoek en voor het opmaken van een individueel bodempreventie- en bodembeheerplan. 

 
Lijst van bodemsaneringsdeskundigen volgens type: https://www.ovam.be/LijstBsd
Er zijn twee types van bodemsanerings-deskundigen voor uitvoering van een bodemonderzoek bij overdracht!

Meest gelezen

Hervorming nieuwe kooprecht (registratie): wanneer genieten van 7%?

Op 1 juni 2018 trad de nieuwe regeling omtrent de verkooprechten in werking in Vlaanderen. Alles werd vereenvoudigd naar 7% voor de aankoop van de ge...

Lees meer

Verkooprechten (vroeger: registratierechten) bij een echtscheiding?

Wanneer gehuwden of wettelijk samenwonenden, die samen een huis aankochten, uit elkaar gaan zijn er twee mogelijkheden:

Lees meer

Wat zijn de spelregels bij indexering van de huurgelden?

Ook al staat de indexeringsclausule niet in de huurovereenkomst, dan nog behoudt u het recht om de huurprijs jaarlijks te indexeren.

Lees meer

Risicogronden - Wat is er gewijzigd in het bodemdecreet op 29 november 2018

Verplicht bodemonderzoek voor risicogronden

Lees meer

Wanneer kan men verhuren met btw?

Voor verhuring van handelspanden, productiehallen, kantoren, die gehuurd wordt door een btw-plichtige huurder, zal vanaf 1 januari 2019 de mogelijkhei...

Lees meer

Ga naar My centro
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer wetenVerder gaan